Veiledere

Alle skateboard veiledere/skateinstruktørene er dyktige skatere som kan veilede på alle nivåer. Dette kombinert med erfaring med å jobbe med barn, gir en god pedagogisk tilnærming til skateboard. Mange high-fives, ros, veiledning gir garantert progresjon og nye tricks.

skatecoach